Mgr. Zdeňka Žejdlíková

podpora výuky ZŠ Chrast

rovinné zrcadlo

Světelné jevy

Hvězdy,lidské tělo,stromy vyzařují elektromagnetické záření,je většinou neviditelné.Je-li předmět zahřát na 500°C rudě září na 2000°C bílé světlo.Světlo mohou vyzařovat i studené předměty.Rychlost světla ve vakuu je 300 000 000 m/s, ve vodě 225 000 000 m/s skle 180 000 000 – 200 000 000 m/s.

Prostředí,kterým se světlo šíří : neprůhledné,průsvitné,průhledné,barevné,čiré.

Světlo se šíří přímočaře, vždy nejkratší cestou, v hustých prostředích se šíří rychlostí menší-láme se.

Zákon odrazu :

Nizozemský fyzik Heinrich Lorentz : Úhel dopadu je roven úhlu odrazu,odražený paprsek leží v rovině dopadu,úhel je brán ke kolmici k zrcadlu.

Dopadá-li paprsek na nerovný povrch- rozptyl světla

Zobrazení rovinným zrcadlem : obraz je stejný, stranově otočený, zdánlivý

O2

O1

Duté zrcadlo : světla aut, žárovka umístěna do ohniska paprsky po odrazu rovnoběžné

u zubaře, kosmetická zrcadla

Zobrazení předmětu :

Zmenšený, převrácený, skutečný, předmět dál od zrcadla

O3

Zobrazenikulovehozrcadla-dute

Zvětšený, zdánlivý, přímý - předmět před zrcadlem

Vypuklé zrcadlo :

Křižovatky, lidské oko, obraz zmenšený, zdánlivý, přímý

Chod paprsků ve vypuklém zrcadle:

O4

Lidské oko : rohovka, oční komora, duhovka, čočka sklivec sítnice, zde tyčinky 130 milionů-černobílý obraz, neostré vidění a čípky 7 milionů ostré, barevné vidění

Slepá skvrna – místo bez tyčinek a čípků, zrakový nerv opouští oko

Žlutá skvrna- místo nejostřejšího vidění asi 5 mm od slepé skvrny

O6

Správné vidění

O7


O14

Dalekozrakost : dobře vidíme do dálky, špatně na blízko ke korekci vady spojky

Na očních poznáme spojky tak, že oko je zvětšené

O13

Krátkozrakost : dobře vidíme na blízko, ne do dálky, korekce vady rozptylky (oko zmenšené )

O11

Optická mohutnost : 1 dioptrie jednotka , 1D čočka o ohniskové vzdálenosti 1 m

5 D ohnisková vzdálenost 20 cm

Proč je denní obloha modrá ?

Vzduch rozptyluje paprsky nejvíce na kratších vlnových délkách (modrá barva )

Při západu prochází silnou vrstvou atmosféry jsou ochuzeny o tuto délku – oranžová barva