Mgr. Zdeňka Žejdlíková

podpora výuky ZŠ Chrast

elektrický proud

Elektrický proud I

Tok částic s nábojem ve vodiči za jednotku času

Jednotka 1 AMPÉR – 1A projde vodičem za 1 s náboj 1 Coulomb 6.1018 elektronů

Směr proudu –dohoda od + k-

Měření ampermetrem –zpojení do serie, nezapojovat přímo ke zdroji

proud se dělí :

součet proudů vstupujících je stejný jako vystupujících

aby proud procházel musí obsahovat volné nosiče s nábojem

Vodiče : kovy vodné roztoky,ionizoané plyny

VZORCE : I = Q/t I = U/R

E11